Contractant

Mesh Network Ltd. (1038 Budapest, Perje utca 4., Hongarije, info@fishoil-supplements.com, Bedrijfsregistratienummer: 18−09−107763, Btw-nummer: HU14214419)

Toepassingsgebied

De volgende Algemene Voorwaarden (hierna genoemd: “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op het contract dat is aangegaan tussen de Klant (hierna genoemd: "Klant" of "u"), en diens rechtsopvolger, en Mesh Network Ltd. (hierna genoemd: "Fish Oil Supplements" of "wij") via de webshop www.fishoil-supplements.com, inclusief de domeinen die daarnaar zijn doorgestuurd, voor de levering van goederen die worden aangeboden door Fish Oil Supplements. Alle leveringen, diensten en aanbiedingen van Fish Oil Supplements vinden uitsluitend plaats op basis van deze Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen Fish Oil Supplements en de Klant. Klanten worden beschouwd als consumenten.

Aanbieding

Als de aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft of als hier bepaalde voorwaarden aan zijn verbonden, dan moet dit expliciet worden vermeld in de aanbieding. Kennelijke vergissingen of fouten in de aanbieding zullen niet bindend zijn voor Fish Oil Supplements. De informatie bij elke aanbieding wordt op een manier gegeven dat deze eenduidig is voor de Klant met betrekking tot de rechten en plichten die zijn verbonden aan het accepteren van de aanbieding. Dit is in het bijzonder van toepassing op de volgende informatie:

•   Prijzen inclusief btw
•   Portokosten en verzendkosten
•   Hoe het contract is aangegaan en welke handelingen zijn vereist
•   Instructies over het herroepingsrecht
•   Voorwaarden ten aanzien van betaling, levering en uitvoering van het contract
•   In welke andere talen, naast het Nederlands, het contract kan worden aangegaan

Prijzen

Voor bestellingen zijn de prijzen van toepassing die zijn weergegeven in Euro’s (EUR) ten tijde van de bestelling. Alle prijzen zijn inclusief btw en exclusief portkosten en verzendkosten. Aanvullende kosten voor spoedverzendingen of speciale verzendingen zullen apart in rekening worden gebracht.

De transportverzekering is de verantwoordelijkheid van de koper. Zolang de aanbieding geldig is, zullen de prijzen van de aangeboden producten niet worden verhoogd, met uitzondering van prijsverhogingen als gevolg van veranderingen in het btw-tarief.

Bestelling en sluiten van het contract

Het contract zal worden afgesloten met inachtneming van de bepalingen van de "Aanbieding" ten tijde van de acceptatie van de aanbieding door de Klant en de naleving van de gerelateerde voorwaarden.

Klanten kunnen goederen bestellen door het elektronische bestelproces af te ronden via onze webshop. Een gebruikersnaam en een wachtwoord worden gekozen voor een klantaccount. De Klant verbindt zich ertoe om beiden vertrouwelijk te behandelen. Fish Oil Supplements is niet aansprakelijk voor verkeerd gebruikte gebruikersnamen en wachtwoorden en de gevolgschade daarvan. Daarnaast behouden we ons geen rechten voor met betrekking tot informatie/weergave vanwege technische gebreken in onze infrastructuur. De bestelling die is geplaatst door de Klant vertegenwoordigd een bindende sluiting van het contract.

Uitvoering van het contract

Fish Oil Supplements besteed de grootst mogelijke zorg aan het verwerken van productbestellingen.

Leveringsvoorwaarden

De plaats van levering wordt beschouwd als zijnde het adres dat door de Klant wordt opgegeven aan Fish Oil Supplements. De artikelen worden geleverd op de persoonlijk gewenste locatie. Als u afwezig bent, wordt het pakket in een pakketwinkel of op het postkantoor gedeponeerd voor afhaling. Na de ophaalperiode zal het pakket naar ons worden geretourneerd. U ontvangt de bestelde producten die wij op voorraad hebben gemiddeld binnen 3-5 werkdagen in Europa, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. Als de levering is vertraagd of als de bestelling niet of alleen gedeeltelijk kan worden geleverd, zal de Klant hiervan op de hoogte worden gesteld. De Klant heeft in dat geval het recht om het contract zonder kosten te ontbinden. Als de goederen niet kunnen worden geleverd vanwege overmacht of productaanpassing of als Fish Oil Supplements de bestelde producten niet kan inkopen onder redelijke voorwaarden en als deze omstandigheden zich pas voordoen na de afsluiting van het contract en niet kunnen worden toegerekend aan Fish Oil Supplements, zal Fish Oil Supplements worden vrijgesteld van de leveringsverplichting. In het geval zich gebeurtenissen voordoen die de levering aanzienlijk moeilijker of onmogelijk maken voor Fish Oil Supplements – bijvoorbeeld staking, uitsluiting, officiële bevelen of vergelijkbaar – is Fish Oil Supplements is niet verantwoordelijk voor vertragingen, zelfs met bindende tijdslimieten en leveringstermijnen.

Herroepingsrecht

De Klant behoudt het recht om de bestelde producten binnen 14 dagen na ontvangst aan ons te retourneren, mits deze ongebruikt, ongeopend en in perfect conditie zijn (de tijdige verzending is doorslaggevend). Wij zullen het bedrag restitueren zodra we de goederen hebben ontvangen. De retourkosten zijn voor rekening van de Klant. Wij staan geen herroepingsrecht toe voor de volgende producten: Verzegelde goederen die niet geschikt zijn om geretourneerd te worden vanwege redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan het zegel is verbroken na de levering. Evenzo kunnen producten die al zijn gestart niet worden teruggetrokken vanwege incompatibiliteit van het product.

Betalingsvoorwaarden

Voor bestellingen bieden wij betaalmogelijkheden aan via creditcard (Visa, Mastercard), bankoverschrijving, PayPal en Postfinance. Wij houden ons het recht voor om betalingen op rekening uit te sluiten voor nieuwe klanten. Als u betaalt via creditcard, dan zal uw creditcardrekening worden gedebiteerd onmiddellijk nadat de bestelling is geplaatst. Wij accepteren alleen betalingen vanaf rekeningen in Zwitserland en de Europese Unie (EU). In geen geval zullen wij de kosten dragen voor een geldtransactie.

Alle informatie die u achterlaat op onze homepage vindt plaats in een beveiligde omgeving. Wij gebruiken het SSL-protocol (Positief SSL-certificaat van Comodo) dat wereldwijd wordt beschouwd als zijnde bijzonder veilig om uw gegevens te coderen. Zowel creditcardgegevens als ingevoerde bankinformatie zijn daarom bijzonder veilig beschermd tegen toegang door derden. Niet alleen de gebruikersinvoer, maar al het verkeer op de website is gecodeerd.

Tenzij anders overeengekomen zal de Klant de verschuldigde bedragen betalen binnen 14 dagen na het begin van de bedenktermijn in overeenstemming met het herroepingsrecht. Als de Klant met de betaling in gebreke is, houdt Fish Oil Supplements zich het recht voor om aan de Klant de kosten die zijn ontstaan wegens betalingsherinneringen aanvullend in rekening te brengen, in het bijzonder portokosten en andere schades vanwege de vertraging. De Klant is verplicht om enige fouten in de betalingsgegevens direct te melden bij Fish Oil Supplements.

Eigendomsvoorbehoud

Fish Oil Supplements behoudt het eigendom van de geleverde producten in overeenstemming met artikel 3:92 van het Burgerlijk Wetboek totdat alle bedragen die zijn gefactureerd door Fish Oil Supplements, inclusief rente en kosten, volledig zijn betaald. De producten die zijn geleverd door Fish Oil Supplements en waarop het eigendomsvoorbehoud van toepassing is, mogen niet worden doorverkocht of gebruikt als betaalmiddel. De Klant is niet bevoegd om de producten die onderworpen zijn aan het eigendomsrecht te verpanden of anderszins te bezwaren. De Klant moet alles doen dat redelijkerwijs passend is om het eigendom van Fish Oil Supplements te waarborgen. Als de Klant in gebreke is met enige betalingsverplichtingen ten opzichte van ons, worden alle bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De Klant gaat ermee akkoord dat een overeenkomstig eigendomsvoorbehoud is ingeschreven in het register voor eigendomsvoorbehoud in de woonplaats van de Klant en geeft hierbij uitdrukkelijk autorisatie aan Fish Oil Supplements om de aanvraag in zijn naam in te dienen. De Klant verplicht zich ertoe op alle noodzakelijke manieren mee te werken aan de bescherming van het eigendom.

Klachten

Klachten met betrekking tot de nakoming van het contract moeten worden ingediend bij Fish Oil Supplements met een volledige en ondubbelzinnige beschrijving binnen 14 dagen nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd. De klachten die worden ontvangen door Fish Oil Supplements zullen worden beantwoord binnen 14 dagen te rekenen vanaf de datum van ontvangst. In het geval een vordering een voorzienbare langere verwerkingstijd vereist, zal Fish Oil Supplements binnen 14 dagen reageren met een ontvangstbevestiging en een indicatie wanneer de Klant een meer gedetailleerd antwoord kan verwachten. Als de vordering niet in onderling overleg kan worden opgelost, zal het resulteren in een arbitraal geschil.

Garantie

De wettelijke garantieregeling is van toepassing.

Aansprakelijkheid

In het geval van een schending van de contractuele verplichtingen zal Fish Oil Supplements alleen aansprakelijk zijn voor schades die toerekenbaar zijn aan opzettelijk of nalatig gedrag. De aansprakelijkheid van Fish Oil Supplements voor schades veroorzaakt door gebrekkige uitvoering zal in geen geval het netto factuurbedrag van het artikel in kwestie overschrijden.

Veranderingen in de Algemene Voorwaarden

Veranderingen in of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden moeten schriftelijk worden doorgevoerd en worden ondertekend door beide partijen teneinde geldig te zijn.

Scheidbaarheidsclausule

Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of niet rechtsgeldig zijn, zullen de resterende bepalingen van toepassing blijven. In dit geval zullen nietige of niet rechtsgeldige bepalingen worden vervangen door rechtsgeldige bepalingen waarvan de economische gevolgen zo dicht mogelijk aansluiten bij die van de ongeldige bepalingen.

Toepasselijke wetgeving

Alle wettelijke transacties of andere rechtsverhoudingen tussen de Klant en Fish Oil Supplements worden uitsluitend beheerst door de Hongaarse wetgeving. Alle geschillen die ontstaan uit contracten tussen Fish Oil Supplements en haar klanten zullen willen ingediend bij de bevoegde rechtbank in Boedapest. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten (CISG) en enige andere intergouvernementele afspraken zijn niet van toepassing.

Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende of afwijkende bepalingen van deze Algemene Voorwaarden moeten schriftelijk worden gespecificeerd.

Product toegevoegd aan wenslijst
Product toegevoegd om te vergelijken.

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die je internetbrowser opslaat op jouw computer. Met deze cookies kunnen wij uw internetgedrag binnen onze webshop volgen en verzamelen. Wij gebruiken cookies om bijvoorbeeld het inloggen op onze website gemakkelijker te maken en om statistieken bij te houden. Door op OK te klikken gaat u hiermee akkoord. Leer meer